R-licens för Silverunit

Vi är ett rekommenderat företag
Vi är kontrollerade av R-företagen som tagit fram licensen

Ett företag som har R-licens kan du lita på

R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar.
Det påvisar en stabil och sund affärsetik.

R-företagenkollar oss

Vi har genom licensen förbundit oss att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot anställda, kunder och leverantörer. R-licensen utfärdas av R-Företagen som utför mätningar av den etiska beredskapen inom företaget.

Kort omR-licensen

En R-licens kommunicerar gott ledarskap och god företagskultur. Ett företags R-licens syftar till att trygga beslutsunderlag för kunden. R-licensen ökar konkurrenskraften för seriösa företag och organisationer. R-licensen skapar påverkan inom näringslivet för ett sundare affärsklimat

Andrasom har r-licens

Grant Thornton, OK/Q8, KPMG och Swedbank är andra företag och organisationer runt om i landet som håller etik och moral högt. Detta är en erkänd certifiering som många fler än nämnda har.
Läs mer http://www.rforetagen.se/