Förberedelser inför export – fas 3

Den 24 Maj var Michael i Tyskland och gjorde en live-demonstration av vår mjukvara, R8me – fas 2. Imorgon är det en uppföljning inbokad och förberedelserna har pågått under två veckor. De

Läs hela inlägget

To see the big picture

When developing it is easy to look at each and every detail of an application, the technical solution for them and how they solve the task they were designed to handle. Even a small application is

Läs hela inlägget

The fun road ahead

At Silverunit Systems we have a few virtues we live by. One of them is to have fun at work. Another is to make sure to develop your skills while working. The combination of the two are the core of

Läs hela inlägget

Re8 fas 1 – konkurrens är bra för alla

Som ett led i fas 1 av implementeringen av RE8 så samlar vi nu ihop företag som är intresserade att initialt live testa funktionen. Tidsplanen att vara igång innan skiftet till 2013 håller.

Läs hela inlägget