Juridisk information

Användarvillkor
Dessa villkor gäller för användande ("Användarvillkor") av Silverunit Systems webbplats på adressen www.silverunitsystems.se, och länkade platser ägda av Silverunit Systems, Silverunit Group, Silverunit Recilience, inklusive webbplatser för enskilda produkter och tjänster inom organisationen (gemensamt kallade "Platserna"). Platserna är en egendom som ägs av och tillhör Silverunit Systems AB ("Silverunit"). GENOM ATT ANVÄNDA PLATSERNA SAMTYCKER DU TILL VÅRA VILLKOR, OM DU INTE SAMTYCKER, ANVÄND INTE PLATSERNA.

Silverunit, förbehåller sig rätten, att utan förvarning lägga till, ta bort, ändra och justera i Användarvillkor. Ansvaret att hålla sig uppdaterad på vilka villkor som gäller just nu ligger på den enskilde användaren, besökaren av Platserna. Fortsatt användning av Platserna, även efter att ändringar har skett, innebär att användaren, besökare av Platserna, godkänner och samtycker med ändringarna.

Innehållet
All text, bilder, logotyper, dokument, visuella- och användargränssnitt, ljud samt datorkod, struktur, formgivning och uttryck (gemensamt kallat "Innehållet"), som finns på Platsen, är ägt av Silverunit och är skyddat av immaterialrätt och upphovsrätt. All form av kopiering, duplicering, överföring, spegling eller annan distrubition av Innehållet, oavsett till vilket medium, är otillåten, utom via av Silverunit uppsatta funktioner för delning av Innehållet. Material så som dokument, ljud, bild och text avsett för informationshämtning, stöd vid användande av produkt/tjänst, som av Silverunit gjorts tillgänglig, får användas fritt sålänge som (1) Innehållet används helt eller delvis i oförändrat skick, (2) Innehållet har tydlig källhänvisning, (3) Silverunit lämnas fria från ansvar för hur Innehållet används och konsekvenser av användande av Innehållet.

Användande av Platserna
All användning av Platserna som kan klassas som, ej behörig användning, är ej tillåten. Detta omfattar, men ej begränsat till, hacking, lösenordsinsamling, intrång, sökning av sårbarhet, förfalskning av utgivare eller avsändare, återskapning av Platsernas utforming och funktioner i syfte att skada eller skapa orimlig arbetsbörda för Platsernas struktur, funktioner eller ägare.

Silverunit förbehåller sig att, helt eller delvis, blockera alla typer av sådan, samt annan olaglig, aktivitet utan förvarning.

Köp
Andra villkor kan förekomma, tillkomma, vid köp eller användande av produkter, tjänster, erbjudanden, funktioner och andra aktiviteter som är knutna till Platserna och dessa villkor inkluderas i de villkor som visas enskilt, genom länk eller referat. Silverunit får när som helst göra ändringar i produkters, tjänsters, information utan offentliga meddelanden, likväl som att information kan vara föråldrad. Korrekt information ska du då kunna få av representanter till Silverunit.

Säkerhet, inlogg och lösenord
Vissa av Platserna tillhandahåller möjlighet till inloggning med av Silverunit skapade uppgifter. Det är respektive användares ansvar att uppgifterna används och lagras på ett ansvarsfullt sätt samt att de inte används av obehöriga. Användare av eller ansvarig för uppgifterna samtycker till att omedelbart meddela Silverunit om misstänkt otillbörlig användning eller annan aktivitet som kan göra påverkan på säkerheten.

Länkar till tredjeparts information
Platserna kan, för ökad bekvämlighet till användare, innehålla hänvisningar till andra sidor, information, på internet (gemensamt kallat "Länkat material") som är utgivet, ägs och kontrolleras av annan än Silverunit. Silverunit tar inget ansvar för, politisk ställning, korrekthet, villkor, säkerhet eller funktionalitet i Länkat material.

Tvist
Alla tvister som kan härledas från Platserna till Användarvillkor skall klaras upp enligt Svensk lag i Svensk domstol.