Integritet

Vi värnar om dina uppgifter. Här kan du läsa om hur vi använder de uppgifter du lämnar ifrån dig genom att använda Platserna, produkter och tjänster i enlighet med våra Användarvillkor, under juridisk information.

Insamling och användning av personlig information

Personlig information kan användas för att kontakta eller för att identifiera en person, även kallad personlig data. När du är i kontakt med oss kommer vi säkerligen be dig om uppgifter så som telefonnummer, e-postadress, postadress och liknande uppgifter. Det kan även hända att vi manuellt, personligen, letar upp uppgifter för att kunna få kontakt med dig.

Här meddelar vi hur uppgifterna används och hur det kan gå till att samla in dem.

  Vilken information kan samlas in:
 • När du kontaktar oss om organisationen, produkter, tjänster, ber om offert eller liknande kan vi spara namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och liknande information.
 • När du anmäler användare till tjänster du köpt kan deras namn, telefonnummer, e-postadress sparas med respektive koppling till er organisation.
  Hur din information används:
 • Informationen används i första hand för att hålla dig informerad om status på ert användande av en tjänst eller vad som händer inom vår organisation.
 • Vi använder även den informationen till att informera dig om våra andra produkter och tjänster som kan vara behjälpliga i er organisation.
 • Med e-postadressen verifierar vi även användare i de system som de har tillgång till, i kombination med de namn som har uppgets.

Icke-personlig information, insamling och användning

Den data som används inom våra system och tjänster, som är kopplade till internet och ligger i våra molnlösningar, som inte är personliga, kan vi sammanställa och kombinera med varann.

Här följer några exempel på vilken information det kan vara och hur vi kan använda den.

 • Antalet loggningar, mätningar, som är gjorda hjälper oss skapa oss en bild av vad som mäts och i vilken omfattning. Och kan ligga till grund för vidare utveckling av våra produkter och tjänster.
 • Vi kan samla in uppgifter på hur besökare använder våra webbplatser för att kunna utveckla och förbättre vår tillgänglighet för både användare av våra system och besökare på våra webbplatser.

Tekniker för spårning

Det finns flera olika tekniker för att göra ett system eller en webbplats bättre och mer användarvänlig. Cookies, pixel(liten bild) och taggar hjälper företag världen över med detta och är helt ofarliga för dig som användare. Läs mer om våra cookies här. Våra onlinesystem, våra webbplatser, volyminformation till enskilda användare via e-post, använder helt, delvis eller i kombination med varann dessa tekniker på olika sätt. På så sätt kan vi underlägga navigation, minneshantering, inloggning och separatainställningar i våra onlinesystem.

På våra webbplatser får vi hjälp med att se hur besökare navigerar, vilka sidor som besöks och med den informationen kan vi göra om eller på andra sätt underlätta besök och navigering i framtiden. Vi kan även göra modifieringar som påverkar hur snabbt den information du söker kan visas.

Vi kan, med hjälp av att veta vilken information du läste om, leverera, utan att du behöver söka efter den, mer information eller besläktad information via våra sociala medier. Vi tror på att förekomma istället för att låta dig leta efter oss.

Om du vill kan du stänga av denna funktion själv. Betänk då att det kan medföra begränsningar i användarupplevelse av system eller webbplats. Det du gör är att öppna din webbläsares inställningar, där ska du kunna hitta information om integritet. Är du osäker kontakta utvecklaren av webbläsaren eller lämpligt forum för ändamålet för att få hjälp att stänga av funktionen cookies.