Om Silverunit

Vår historia och vår utveckling
2018

Silverunit Group skapas

Verksamheten säljer fler externa systemutvecklingar och en konsultverksamhet startas som fokuserar på koordinering, förbättringar och affärer. Nationellt och internationellt. Besök silverunit.se

2017

Nya kunder och ändrat fokus

De förändringar vi sett bidrar till att vårt fokus ändras. Bolaget blir helägt av en av grundarna och ett arbete mot ny inriktning tar vid samtidigt som nya kunder bidrar till ökad tillväxt.

2016

Ändrade trender

Vi ser ny trender och tittar på förändringen för att se om vi kan bidra med något.

2015

Onlineförsäljning och ändrat fokus

Vi paketerar om produkter och tjänster som bygger på TRAC, R8me och Svinnrapport så de blir mer tillgängliga.

2014

Aktiebolag

Silverunit Systems AB startar och Handelsbolaget avyttras.

2013

Fler kunder ansluter, potentiell utlandsförsäljning startar

Fler kunder registreras i företaget och flera nya paketeringar av systemet TRAC har utvecklats och ser nu offentlighetens ljus. Välkommen R8me och Svinnrapport. Vi är nu även en av få rekommenderade företag, R-licens.

2011

Dåligt med kunder

Projektet TRAC, en ny typ av mjukvara, har sålts till ett fåtal kunder och vi går in i ett samarbete med en lokal innovationsförening. Samtidigt börjar en av grundarna arbete heltid inom företaget.

2008

Silverunit Systems HB

Ett handelsbolag, Silverunit Systems, skapas TRAC har fått sitt namn och försök till försäljning påbörjas inom ett koncept kallat CIT, Kund Interaktions Hanterare.

2006

Mätning hamnar i fokus

I samband med ett traditionellt lönejobb saknas effektiv mätning av data och försvårar uppföljning. Silverunit påbörjar jobbet med dagens TRAC.

2004

Grunden till ett forum och ett system

Webbplatsen delas nu upp i 3 avdelningar varav systemutveckling är en av dem

Intresset för muskelbilar är stort hos en av grundarna och ett forum för en viss typ av muskelbilar testas att byggas från grunden.

2003

Teknikbibliotek

Utforskningen av Javascript, ASP, CGI och css börjar samt test av reklam från Tradedoubler sker

2001

HTML produktion

En första hemsida med inriktning mot webbdesign skapas och kompletteras med reklam för att se hur det funkar.

2000

Domän skapas

Domänen silverunit.com skapas och utforskning av mIRC, e-post, html och internet som kommunikationsplattform