R-licens - Vi är etiskt certifierade | Silverunit Systems

R-licens

Vi är ett rekommenderat företag

R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. En licens som kontrolleras årligen och som man bara kan få efter en nominering. Ett företag som har R-licens kan du lita på. Det påvisar en stabil och sund affärsetik.R-företagen kollar oss

Vi har genom licensen förbundit oss att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot anställda, kunder och leverantörer. R-licensen utfärdas av R-Företagen som utför mätningar av den etiska beredskapen inom företaget.

Kort om R-licens

En R-licens kommunicerar gott ledarskap och god företagskultur
Ett företags R-licens syftar till att trygga beslutsunderlag för kunden
R-licensen ökar konkurrenskraften för seriösa företag och organisationer
R-licensen skapar påverkan inom näringslivet för ett sundare affärsklimat

Andra som har r-licens

Grant Thornton, OK/Q8, KPMG och Swedbank är andra företag och organisationer runt om i landet som håller etik och moral högt. Detta är en erkänd certifiering som många fler än nämnda har.
Läs mer http://www.rforetagen.se/

Etikpolicy för R-licens

R-licens logotyp - www.rlicens.se
1. I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi kan och göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
2. Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken.
3. Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
4. Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder.
5. Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning.
6. Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier.
7. När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Vad mer vill du veta om oss

Vilka är vi?
Vår vision! Var finns vi?
Vår historia

Läs mer

Miljöarbetet i våra
System och vår
Organisation

Läs mer

Vi levererar kvalité!
Tackvare kompetent
Nätverk och partners

Läs mer
Anlita ett företag du kan lita på, ett företag med R-licens. Läs mer här