TRAC – Trace Realtime Activities Correlation | Silverunit Systems

Silverunit TRAC

Trace Realtime Activities Correlation

Grunden i Silverunit TRAC

Grunden, den första mjukvaran vi utvecklade, varifrån alla våra system föds. Den webbaserade tekniken bygger på de bästa principerna från olika databehandlingssystem. Vanligt förekommande i telecom-branschen, verksamheter som har offertprocesser, ärendehanteringssystem samt organisationer där det är svårt att mäta nyckeltal. Som exempelvis den offentliga sektorn, mänskliga känslor och upplevelser.

Vår unika licensmodell ihop med att mjukvaran utvecklas med feedback från dig som kund. Gör att du aldrig kommer i närheten av en mer skräddarsydd systemlösning utan att välja leverantörer som SAP och Oracle. All uppdatering ingår under avtalstiden. Du vet vad kostnaden blir i slutändan om du investerar i oss och TRAC. Det gör det enkelt att budgetera.
T

Trace

Spårar och översätter alla typer av mätvärden och nyckeltal, hårda som mjuka, till mätbar data.

R

Realtime

Allt arbete sker i realtid och det kan även skapas automatiska händelser baserat på åtgärd.

A

Activities

Alla moment i en verksamhetsprocess har olika betydelse och får olika konsekvenser.

C

Correlation

Relationer mellan alla aktiviteter ska vara mätbara och är viktiga i en tydlig verksamhetsprocess.

Dynamisk mätning

Du väljer alltid själv vad som skall mätas inom just er verksamhet. Vi hjälper er att identifiera hanteringar som ligger till grund för era mätpunkter. Bli medveten om allt i din verksamhet. Det räknas och påverkar något annat i andra änden. För mycket antaganden kan vara förödande. Rapporter finns i flera olika varianter och graferna vanligt förekommande formaten. All sammanställning sker per automatik.

Systemet tar emot data från en användare eller annan teknisk lösning. Via krypterad kanal filtrerar och delas informationen. Efter verifiering sker sammanställningen. Eftersom ett filter ligger och tolkar all inkommande data så kan vi enkelt implementera ny teknik i kommunikationen.

Validerad uppföljning

TRAC samlar och följer information om exempelvis kunders eller produktions aktiviteter via era nyckeltal/mätpunkter. I realtid. Uppföljningar kan göras i varje nivå, från ett globalt perspektiv ner till en enskild användare. I TRAC är alla nyckeltal/mätpunkter helt dynamiska och konfigurerbara. Även inifrån er verksamhet.

I en global organisation där det finns ett behov av att säkert sammanställa statistik och kundinformation är TRAC den optimala lösningen. Genom att fokusera på slutanvändaren är TRAC lätt att använda. Snabbt och intuitivt i den dagliga verksamheten. Med hjälp av TRAC kan till exempel negativa trender brytas genom att fokusera på exakta kundsegment. Självklart kan TRAC användas bakom och i den egna IT-infrastrukturen. Likväl som webbhosting hos oss.

Alltid till hands

TRAC är en webbapplikation och helt plattformsoberoende som alltid använder relevanta standarder. Då vi använder framtidssäkra teknologier är TRAC förberett för Web 2.0 och kan anpassas till tunna klienter och mobila applikationer.

Grunden i TRAC bygger på databasen MySQL som är skalbar för mycket stora datamängder. Alla databastransaktioner är ACID-kompatibla för största möjliga dataintegritet. TRAC är helt modulärt och gör det på så sätt möjligt att implementera behovsanpassade lösningar. Testat i de windows miljöer som Microsoft stödjer, i de vanligt förekommande webbläsarna, på MAC med dess webbläsare samt mobiltelefoner och vanligt förekommande pekplattor.

Läs mer om våra andra system för mätning av din verksamhet

Silverunit R8me

Omdömestjänsten som gör det möjligt att mäta besökares åsikter i frågor som ni själva ställer

Ställ egna frågor till dina besöker, likt kundundersökning/besöksenkät i butik, i kassan eller i väntrummet.

R8me mini ger dig som ansvarig en överblick av besökarnas upplevelse hos er i realtid. Jämför dina avdelningar, orter, regioner eller land mot varann. Följ utfallet i anslutning till en kampanj eller förbättringsåtgärd. Sammanställning i flera olika grafer, olika dokument eller spara den råa datan.

Vi ger dig valmöjligheterna. Frågorna väljer du och ändrar själv efter era behov. För er som har ett högtflöde av besökare och vill tidigt fånga upp deras bedömning av er.

Mer om Silverunit R8me

Silverunit Svinnrapport

Mätning av matsvinn har aldrig varit enklare, snabbare eller billigare

Tjänsten som vuxit fram baserat på behovet att mäta skolmatens höga svinn och önskan att kunna optimera måltiderna i skolköken.

Spara, analysera och följ hur många gram mat som slängs i offentligakök och serveringställen. Enkel och säker lagring av data till skillnad mot riskfyllda excellösningar. Automatisk sammanställning och att dra ut en rapport tar max 1 minut.

Oändligt med samtidiga användare i systemet och fullt anpassat till hela er organisation. Från 1 kr om dagen kan du få tillgång till kökens rapporteringar av ert matsvinn. Så enkelt att ni kommer vilja ha svinnmätning varje dag och dessutom slipper du att någon fyller i fel information i fel ruta.

Mer om Silverunit Svinnrapport
Anlita ett företag du kan lita på, ett företag med R-licens. Läs mer här