R8me ≈ Bedöm mig - kundnöjdhetsförbättringar | Silverunit Systems

Silverunit R8me

Besöksundersökning i realtid ger bra kundfeedback

Silverunit R8me≈ Bedöm mig

Omdömestjänsten R8me är snabb och enkel. Hjälper dig att samla in besökares åsikter om deras upplevelse hos er. Du får besökarens kundfeedback kontinuerligt.

Att underhålla och aktivera de besökare som väntar eller har väntat i kö är viktigt och ökar positivt upplevelsen av besöket. Kundnöjdheten och inställningen till ditt varumärke och er service växer om besökaren får känna sig delaktig och lämna sin åsikt. R8me är ett komplement till andra typer av kundundersökningar, kundenkäter, kundfeedback och återkopplingssystem.

R8me är lätt att installera. Lätt att använda. En ”plug-and-play” lösning helt enkelt som passar i alla miljöer. Våra kunder ser möjligheten till att utesluta frågor ur kundundersökningar och enkäter, och istället fokusera på de områden som behöver kundnöjdhetsförbättringar. R8me gör det möjligt, 365 dagar om året. Dygnet runt.

Hur börjar jag?

Köp – Placera besökspanelen på lämplig plats – Koppla in två strömsladdar – Ange din fråga – Starta enheten – KLART!

Hur får jag svar?

Panelen består av en touch-skärm som är kopplad till R8me-applikationen. Besökaren besvarar frågan du ställer. I samma stund kan det ses i statistiken.

Hur följer jag resultatet?

Via ett webbgränssnitt där du loggar in kan du se hur många som svarat, vad de svarat och när.
Enklare kan det inte bli!

Enkelt att förstå - Även för barn i årsklass 4

Vår metod är enkel och rakt på sak. Få reda på förbättringsområden – tillsätt åtgärd – gå vidare. Därför har vi valt ett bildspråk som alla förstår;
en tumme upp eller en tumme ner . Ett snabbt och enkelt val för besökaren, för det är upplevelsen just nu du vill åt.

Genom att bara ha två val eliminerar vi att besökaren ställer sig neutral till din valda fråga. Därför har R8me en hög svarsfrekvens till skillnad mot kompletta enkäter, frågeformulär, återkopplingssystem och andra lösningar för kundfeedback. R8me ger dig en trend direkt som du med hög säkerhet kan agera på.

I gränssnittet för uppföljning finns tydligt diagram, lättöverskådligt. För den som vill behandla den inlämnade datan själv finns möjlighet att spara ner enbart resultaten i tabellform.

Vi har erfarenheter från skolelever i årskurs 4:a upp till äldreboenden, alla klarar av att förstå och lämna svar. Det gör att R8me passar in i en rad olika miljöer där det tidigare var svårt att få in åsikter och omdömen om verksamheten.

Varför använda denna metod?

Jo, för om du inte vet vad besökaren tycker Nu så är det svårt att rädda det Sen. Att ständigt hitta förbättringsområden stimulerar även den egna personalen att trivas och bidra till en trevlig, bra och effektiv arbetsplats.

R8me-metoden är snabb, enkel och säker. Här betyder säker att du slipper fundera över om de, som i andra fall, ställer sig neutrala till en frågeställning tycker att det i sakfrågan, finns förbättringar att göra. Majoriteten av människan ställer sig neutrala i olika frågor vilket gör det svårt för den som ska analysera svaren att ta ställning till vad svaren egentligen betyder för verksamheten.

Viktigt att tänka på är att de flesta läser och tar beslut på de omdömen som de läser. Med R8me kan du med stor säkerhet använda resultaten i marknadsföring eller ge feedback tillbaka till personalen. De gamla klassiska summan ”1 ny kund är värd lika mycket som 10 återkommande kunder” – håller än idag.

Jämför med dig själv? Klagar du på servicen eller hittar du andra alternativ nästa gång om du inte är nöjd?

Vi människor funkar ungefär såhär

Om du har/haft en bra upplevelse så meddelar ca 3/10 det till vänner och andra. Ingen eller få hör av sig till företaget direkt. Om du har/haft en dålig upplevelse så meddelar ca 7/10 det till vänner och andra. Många fler hör av sig till företaget i ärendet. Återigen, klassiska summan ”1 ny kund är värd lika mycket som 10 återkommande kunder”. Vem ligger du enerig på?

Enligt en undersökning som Cint gjort syns tydligt att vår påverkan av andra besökare är stort, till och med större än vad nära bekanta tycker. Dessutom har det minimal påverkan hur er verksamhet lägger fram ett eget omdöme.

När över 50% har en benägenhet att lämna åsikter kan du nu ge dem möjligheten. Eventuella negativa trender kan med R8me vändas snabbt till skillnad mot en större, djupare, undersökning som sker en gång per år. De djupare kundundersökningarna är bra och bör användas av fler företag. R8me anser vi vara ett vertyg som kompletterar andra typer av enkäter och undersökningar.

Beprövad kommunikation

Kommunikationen behöver inga SIM-kort eller internet för att fungera. R8me mini fungerar ungefär som en trådlös telefon. Fråge-displayen kommunicerar med en basenhet där systemet för uppföljning finns. Det enda den behöver är ström, 220v. Att flytta eller starta om enheten är lätt. Dra ur strömsladden. Flytta basenheten eller displayen dit du vill, sätt i strömkontakten igen. R8me mini är en produkt som installerar sig själv.

R8me mini är helt utan månadskostnader. Det är möjligt eftersom inga vi utvecklat systemet själva och har integrerat redan beprövad teknik för kommunikation och på så sätt blir R8me mini inte beroende av andra system, nät, program än sitt egna.

Genom att undvika 3G/4G lösningar, vilket var ett fenomen som dök upp 2014. Så kan vi göra vår omdömestjänst mer portabel och funktionssäker. Vi använder inga appar där Apple kan få tillgång till informationen eller sätter upp regler för hur tjänsten ska fungera tekniskt i bakgrunden.

Läs mer om våra andra system för mätning av din verksamhet

Silverunit TRAC

Utvecklingen av mjukvaran TRAC har pågått sedan tidigt 2006

Ett verksamhetssystem som gör det möjligt att mäta dina hanteringar och koppla dessa, samt hanteringar, till kontaktuppgifter och påminnelser.

Grund-applikationen kallas TRAC och stödjer er när ni skall mäta och följa verksamhetens utveckling. Ni väljer själva vilka nyckeltal som ni behöver mäta eller vilka mjuka värden som ni behöver ha översatta till mätbara värden. Klarar avvikelsehantering och processerflöden. Skapar automatiskt grafer och rapporter.

Webbaserat och kompatibelt med alla på marknaden förekommande datorer, webbläsare, surfplattor och mobiltelefoner (med inbyggd webbläsare). Skalbart i flera nivåer.

Mer om Silverunit TRAC

Silverunit Svinnrapport

Mätning av matsvinn har aldrig varit enklare, snabbare eller billigare

Tjänsten som vuxit fram baserat på behovet att mäta skolmatens höga svinn och önskan att kunna optimera måltiderna i skolköken.

Spara, analysera och följ hur många gram mat som slängs i offentligakök och serveringställen. Enkel och säker lagring av data till skillnad mot riskfyllda excellösningar. Automatisk sammanställning och att dra ut en rapport tar max 1 minut.

Oändligt med samtidiga användare i systemet och fullt anpassat till hela er organisation. Från 1 kr om dagen kan du få tillgång till kökens rapporteringar av ert matsvinn. Så enkelt att ni kommer vilja ha svinnmätning varje dag och dessutom slipper du att någon fyller i fel information i fel ruta.

Mer om Silverunit Svinnrapport
Anlita ett företag du kan lita på. Anlita ett företag med R-licens. Läs mer här