Erbjuder systemstöd som förbättrar verksamheten | Silverunit Systems

Vad vi erbjuder

Vi hjälper dig att lyfta fram värden, nyckeltal, i din verksamhet

Mätsystem baserade på beprövad teknik

Vi följer nutidens standarder och är förespråkare av open-source

Flexibilitet

Allt programeras manuellt för att säkerställa funktion och flexibilitet. Till vissa funktioner inkluderas färdiga teknik-bibliotek. Vi använder alltid open-source lösningar.

Följer nutidens standard

Vi följer utvecklingen runt företag som levererar webbläsare, operativsystem, hårdvara och datakod. Vårt krav är; plattformsoberoende.

Nära skräddarsytt

Våra lösningar är mer anpassade för ett större spann mellan äldre tekniker och de nyaste, till skillnad mot en ”App”-tillverkare. Samt andra som baserar sin teknik på vad som är hett just nu.

Grundprinciper

Grundprinciperna i våra applikationer kommer från många år av processarbete, verksamhetsoptimering och analyser. Erfarenheterna började samlas redan år 1999 och 2000 skapades silverunit.com

Utvecklas med din hjälp

90% av utvecklingen baseras på feedback från användare och utveckling pågår ständigt. Vi alpha, beta och live testar innan lansering.

Alla verksamheter går att mäta

Så länge du gör det på rätt sätt och med rätt värden. Vi erbjuder är olika verktyg som hjälper er verksamhet att lära känna de mjuka värdena.

Silverunit TRAC

Utvecklingen av mjukvaran TRAC började 2006

Ett verksamhetssystem som gör det möjligt att mäta dina hanteringar och koppla dessa, samt hanteringar, till kontaktuppgifter och påminnelser.

Grundapplikationen kallas TRAC och stödjer er när ni ska mäta och följa verksamhetens utveckling. Ni väljer själva vilka nyckeltal som ni behöver mäta eller vilka mjuka värden som ni behöver ha översatta till mätbara värden. Följer avvikelsehantering och processerflöden. Skapar automatiskt grafer och rapporter.

Webbaserat och kompatibelt med alla på marknaden förekommande datorer, webbläsare, surfplattor och mobiltelefoner (med inbyggd webbläsare). Skalbart i flera nivåer.

Läs om Silverunit TRAC

Silverunit R8me

Omdömestjänsten som mäter besökares åsikter

Ställ egna frågor till dina besöker, likt kundundersökning/besöksenkät i butik, i kassan eller i väntrummet.

R8me mini ger dig som ansvarig en överblick av besökarnas upplevelse hos dig i realtid. Jämför dina avdelningar, orter, regioner eller land mot varann. Följ utfallet i anslutning till en kampanj eller förbättringsåtgärd. Sammanställning i grafer som kan sparas som data för egen behandling.

Vi ger dig valmöjligheterna. För dig som har ett flöde av besökare och vill tidigt fånga upp deras bedömning av er.

Läs om Silverunit R8me

Silverunit Svinnrapport

Mätning av matsvinn för skolköken

Tjänsten har vuxit fram baserat på behovet att mäta skolmatens höga svinn och önskan att kunna optimera måltiderna i skolköken.

Spara, analysera och följ hur mycket mat som slängs under skolmåltiden. Enkel och säker lagring av data till skillnad mot riskfyllda excellösningar. Automatisk sammanställning och att dra ut en rapport tar max 1 minut.

Oändligt med samtidiga användare i systemet och fullt anpassat till hela er organisation. Från 1 kr om dagen kan du få tillgång till kökens rapporteringar av ert matsvinn. Så enkelt att ni kommer vilja ha svinnmätning varje dag och dessutom slipper du att någon fyller i fel information i fel ruta.

Läs om Silverunit Svinnrapport
Anlita ett företag du kan lita på, ett företag med R-licens. Läs mer här