Global mjukvara logo 
Lite administration och enkel installation logo 
Plattformsoberoende logo 

 

Globalt användbar

Mjukvaran TRAC är motorn i våra tjänster. Fullt dynamisk och skalbar i flera dimensioner.

Det finns stöd för en organisatorisk hierarki som enkelt skalar din organisation till världsomfattande storlek. Från toppen ända ner till den användare eller enhet som matar systemet med information.

Mätvärden lagras i två olika huvudnivåer som har valbara attribut. Vilket gör mätningen oerhört detaljrik och exakt. Grupperingar finns tillgängligt på alla delar genom systemet vilket medför en snabb, lättförstådd och tydlig möjlighet till statistik eller uppföljningsbar data.

Användarvänligt

Ett färgneutralt tema på hela systemet gör hela applikationen behaglig att se på och jobba i. Rättigheter ställs på användar/enhets-nivå som i sin tur enbart visar den informationen som behövs eller som man har rätt att se.

Med så få klick och val som möjligt blir alla system och tjänster som vi utvecklar lätta att förstå och arbeta i.

Dessutom byggs 90% av alla funktioner och tillvägagångssätt baserat på feedback från användarna. Det gör att köper du en systemlösning av oss så får du en så nära skreddarsydd lösing som går. Du betalar inte heller för uppgraderingar och tillägg som vanliga konsulter har i vanligt förekommande liknande system.

Plattformsoberoende

Oavsett hur du tänkt att använda tjänsten från oss så är TRAC helt plattformsoberoende. Med det menas att du kan använda tjänsten på vilken mobiltelefon som helst så länge den har en webläsare installerad. Vilken typ av surfplatta du vill oavsett om det är en apple, windows eller android. Mac, PC eller Linux.

Systemet följa alla senaste standarder som förekommer på marknaden. Istället för att utveckla appar och lägga funktionalitet och säkerhet i händerna på Appstore eller Androidmarket så äger vi allt och har 100% kontroll.

Krypteringen är av samma typ av algoritm som banker använder sig av. Din data är säker och blir även lagrad på flera ställen tackvare en lösning från Rackspace som är en av världens största molnlösningsföretag.